قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

درباره ما

 

رضایت خاطر مصرف کنندگان بسیار سخت بودچون کیفتی درحد پیچ های آلمانی وژاپنی میخواستند.وشرکت مابه دلیل محدویت مفتول وقالب وابزار امکان تولید کوتاه مدت رانداشت.

شرکت مصمم گردیداین هدف رادنبال کندوپس ازبرنامه ریزی جهت واردات قالب وابزارومفتول مناسب وپس ازهماهنگی با خط تولید پس ازچندماه نمونه های اولیه به شرکت های مختلف

ارایه گردید.وبعدازچندبار آزمایش موفق شدیم تولید انبوه صورت گیرد وسفارشات بیشتری از

شرکت های مختلف دریافت کنیم. جالب اینکه سطح انتطار مشتریان آنقدر بالا رفت که روزی شرکت تهران لعاب تماس گرفتند که پیچ های سری قبل مشکل داشته وورق لعاب دار را سوراخ نکرده! گفتم سوراخ مبنا داشته گفتند خیر.گفتم اینطور که نمی شود باید شما سوراخ مبنا را بزنید .بعد پیچ خودکاررااستفاده کنید.اینهم خاطره ای ازروزهای کاری من بود.

امروزه دیگر پیچ های نوک مته ای وارد خط تولید شرکتها شده وکارها راراحتر وسریعتر کرده.